Summary

Suostumus henkilötietojen luovuttamiseen ja tietoja kuinka käsittelemme henkilötietojasi | Consent to disclosure of personal data and information on how we process your personal data


Full policy

Sinulle (“Suorittaja”) on tilattu tai olet tilannut (“Tilaaja”) itsellesi verkkokoulutuksen, jonka tuottaa Suomen Rakennusmedia Oy, Y-tunnus 0556229-9, Eteläranta 10, 00131 Helsinki ("Toimittaja").

eKoulutus

eKoulutus on rakennusalan osaamista kehittävä verkkokoulutus.

Tietojen ilmoittaminen

eKoulutuksen Tilaaja ilmoittaa verkkokauppatilauksen yhteydessä Y-tunnuksensa ja yrityksensä nimen. Tilaaja ilmoittaa Suorittajasta seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, veronumero, sähköposti, puhelinnumero. Suorittajan veronumerotieto tarkistetaan tilauksen yhteydessä rakennusalan veronumerorekisteristä.

Tietojen käyttö ja luovuttaminen

Suorittajasta ilmoitettuja tietoja käytetään seuraavalla tavalla

 • verkkokoulutusympäristöön luodaan tilauksen perusteella käyttäjä Tilaajan ilmoittamilla Suorittajan tiedoilla, jos koulutusympäristössä ei ole käyttäjää samalla veronumero-Y-tunnus -yhdistelmällä
 • jos tilaus on tehty ilman Y-tunnusta, luodaan tilauksen perusteella käyttäjä Tilaajan ilmoittamilla Suorittajan tiedoilla, jos koulutusympäristössä ei ole käyttäjää samalla veronumero-puhelinnumero -yhdistelmällä
 • Toimittaja lähettää käyttäjän tiedoissa olevaan sähköpostiin ja puhelinnumeroon koodin ja kirjautumistiedot, jonka Suorittaja tarvitsee päästäkseen verkkokoulutukseen;
 • rekisteristä luovutetaan tietoja Zeroni Oy:lle suoritustiedon ylläpitämiseksi Zeroni-kulunvalvontajärjestelmässä ja Vastuu Group Oy:lle suoritustiedon ylläpitämiseksi Vastuu Group Oy:n sähköisissä palveluissa, joista se voidaan luovuttaa rekisteröidyn työnantajille ja/tai niille rekisteröidyn työnantajan sopimuskumppaneille, joilla on pätevyystiedon tarkistamiselle työturvallisuuteen, lainsäädännön tai sopimuksen vaatimusten noudattamiseen tai laadunhallintaan liittyvä käyttötarkoitus (esimerkiksi työmaan päätoteuttaja, pääurakoitsija tai telakka-alueen työantaja). Koulutuksen suoritustietoja voidaan luovuttaa vastaaviin tarkoituksiin myös Vastuu Group Oy:n partneriohjelmaan kuuluvien partnereiden kautta.

Toimittaja voi erillisellä sopimuksella luovuttaa eKoulutus-rekisteristä seuraavat tiedot Suorittajan keskeneräisistä tai hyväksytysti suoritetuista verkkokoulutuksista Tilaajalle: 

 • etu- ja sukunimi 
 • veronumero 
 • suoritettu koulutus 
 • suorituspäivä 
 • suoritetun koulutuksen voimassaolon päättymispäivä. 

Toimittaja luovuttaa eKoulutus-rekisteristä seuraavat tiedot Suorittajan hyväksytysti suoritetuista verkkokoulutuksista Vastuu Group Oy:lle sen sähköisin palveluihin yllä kuvatulla tavalla sekä Zeroni Oy:lle Zeroni-kulunvalvontajärjestelmään:

 • etu- ja sukunimi 
 • veronumero 
 • tilaajan nimi ja Y-tunnus
 • suoritettu koulutus 
 • suorituspäivä 
 • suoritetun koulutuksen voimassaolon päättymispäivä. 

Lisätietoa tietojen käytöstä ja luovuttamisesta

eKoulutusten tietosuojaseloste https://rateko.fi/tietosuojaseloste-ekoulutukset/

Vastuu Groupin tietosuojaseloste https://www.vastuugroup.fi/tietosuoja

Zeroni tietosuojaseloste https://www.zeroni.fi/tietosuojaseloste-2/

---

Consent to disclosure of personal data and information on how we process your personal data

An online training course produced by Suomen Rakennusmedia Oy, business ID 0556229-9, Eteläranta 10, 00131 Helsinki (“Supplier”), has been ordered for you (“Participant”) or you have ordered it for yourself (“Customer”).

eKoulutus

eKoulutus is online training to develop skills in the field of construction.

Provision of data

An eKoulutus Customer provides the business ID and the name of the Customer’s company when ordering from the online store. The Customer provides the following data about the Participant: first and last name, tax number, e-mail, phone number. The Participant’s tax number data are checked in connection with the order from the construction industry’s tax number register.

Use and disclosure of data

The data provided about the Participant are used as follows:

 • based on the order, a user account is created in the online training environment using the Participant’s data provided by the Customer if there is no preexisting user account in the training environment with the same tax number/business ID combination;
 • if the order was submitted without a business ID, a user account is created in the online training environment using the Participant’s data provided by the Customer if there is no preexisting user account in the training environment with the same tax number/phone number combination.
 • The Supplier sends to the e-mail and phone number contained in the user data the code and login details that the Participant needs to access the online training;
 • From the register of training participants, the data are disclosed further to Zeroni Oy for maintaining training results in the Zeroni access control system and Vastuu Group Oy for maintaining training results in online services of Vastuu Group. From there it can be disclosed further to employers of the registered person and/or those contractual partners of the registered employer who need the data due to checking compliance with occupational safety, legislation or contractual requirements, or quality management (for example, main contractor of the site, main contractor or the employer of the shipyard area). Training results can be disclosed for similar purposes also through partners belonging to partner program of Vastuu Group Oy.

With a separate agreement, the Supplier may disclose the following data from the eKoulutus register about the Participant’s pending or successfully completed online training courses to the Customer: 

 • First name and last name
 • Tax number
 • Training completed
 • Completion date
 • Expiry date of completed training

The Supplier discloses the following data from the eKoulutus register about online training courses successfully completed by the Participant to Vastuu Group Oy for its online services as described above and to Zeroni Oy for the Zeroni access control system: 

 • First name and last name
 • Tax number
 • Customer’s name and business ID
 • Training completed
 • Completion date
 • Expiry date of completed training

Additional information on the use and disclosure of data

eKoulutus Privacy Policy https://rateko.fi/tietosuojaseloste-ekoulutukset/

Vastuu Group Privacy Policy https://www.vastuugroup.fi/fi-en/data-protection

Zeroni Privacy Policy https://www.zeroni.fi/tietosuojaseloste-2/


Summary

eKoulutus-palvelun käyttöehdot löytyvät täältä: