ePerehdytys

TIEDOTE / NOTICE

Palvelussa on käyttökatko 31.8. - 1.9.2019 välisenä aikana
Service maintenance break in ePerehdytys services from Aug 31st 2019  to Sep 1st